Discrepantie tussen jeugdhulpgebruik en hulpbehoefte
Open

Onderzoek in Rotterdamse wijken
Onderzoek
20-01-2015
Wilma Jansen, Cathelijne L. Mieloo, Justine Anschutz en Onno de Zwart

Leerpunten

  • Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdketen, zij kiezen over het algemeen voor inrichting van die zorg door het inzetten van wijkteams.
  • Inzicht in de samenhang van het jeugdhulpgebruik en de hulpbehoefte op wijkniveau ontbreekt.
  • Jeugdhulpgebruik op wijkniveau wordt beter voorspeld door populatiekenmerken in een wijk dan door wat er uit gemeentelijke monitoren bekend is over de hulpbehoefte.
  • Wijken met een hogere discrepantie tussen het percentage jeugd met hulpbehoefte en het percentage jeugd met hulpgebruik kenmerken zich door veel achterstandskenmerken.