Diagnostisch gebruik van internet: google de spin

Klinische praktijk
Darius Soonawala
Eric A.T. Brienen
Leo G. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A116
Abstract

Samenvatting

Een 23-jarige vrouw werd door haar huisarts naar onze spoedpolikliniek verwezen omdat zij door een spin was gebeten. Zij had een doof en pijnlijk gevoel aan de vingertop. Zij had de spin meegenomen, die zij tussen potten olijven had gevonden, en wilde weten of de waarschijnlijk uit Spanje afkomstige spin giftig was. Dankzij een zoekactie op het internet werd de spin binnen 10 min tentatief herkend als Segestria florentina. Deze is weliswaar giftig, maar de toxinen zijn binnen enkele uren uitgewerkt. De vrouw werd gerustgesteld. Achteraf bevestigden deskundigen de soort van de spin. Het gebruik van algemene zoekmachines op internet kan de aandacht vestigen op een ongebruikelijke aandoening die men gemakkelijk over het hoofd zou kunnen zien. Ook kan een algemene zoekmachine een ingang vormen tot onderwerpen die buiten het bestek vallen van de gebruikelijker medische bronnen.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Infectieziekten, Centrum voor Infectieziekten: drs. D. Soonawala, arts in opleiding tot internist; dr. L.G. Visser, internist-infectioloog.

Afd. Parasitologie, Centrum voor Infectieziekten: ing. E.A.T. Brienen.

Contact drs. D. Soonawala (d.soonawala@lumc.nl)

Verantwoording

Dr. P.J. van Helsdingen van het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis verifieerde de determinatie van de spin en gaf additionele informatie over de soort.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 april 2009

Ook interessant

Reacties

R
Mol

Hulde voor dit artikel over een vorm van communicatie in de spreekkamer die veel te weinig aandacht krijgt in de medische vakbladen. Zelf gebruik ik Google tijdens de spreekuren steeds frequenter, en ik kan het iedere arts aanraden. Het kost relatief weinig tijd en het is voor patiënten een geweldige steun in de rug. Vorige week heb ik nog een foto van een ganglion en een meniscuslaesie laten zien. Zeer verhelderend, en bovendien positief dat men het thuis nog eens rustig kan nalezen. Een patiënt met een tweede huis in China liet snel via Google Earth zien waar het staat. Een totaal ander consult dan het vaak 'droge' gesprek. Ook snel een plaatje van een dermatologische aandoening maakt het consult veel leuker dan voorheen. Gewoon doen!

Huisartsenpraktijk Fascinatio, Capelle aan den IJssel

Dr. Robert Mol, huisarts en bestuurslid Nederlandse Vereniging voor e-Health (www.nveh.nl)