Diagnostiek in de huisartsenpraktijk

Prognose moet leidend zijn
Commentaar
10-01-2019
Ramon P.G. Ottenheijm en Geert-Jan Dinant

Huisartsen in Nederland krijgen steeds meer diagnostische mogelijkheden. In diverse regio’s in Nederland kunnen huisartsen bijvoorbeeld een MRI aanvragen van de nek, rug en knie. De diagnostische waarde van deze onderzoeken voor het aantonen dan wel uitsluiten van afwijkingen is hoog. Er is echter discussie over de plaats van deze onderzoeken in het diagnostisch traject. Vaak is er geen of onvoldoende bewijs voor het nut van de diagnostische onderzoeken die de huisarts aangevraagd heeft.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, CAPHRI Care and Public Health Research Institute, vakgroep Huisartsgeneeskunde: dr. R.P.G. Ottenheijm en prof.dr. G.J. Dinant, huisartsen.

Contact: R.P.G. Ottenheijm (ramon.ottenheijm@maastrichtuniversity.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.