Diagnostiek bij patiënten met licht traumatisch hoofdletsel

De huidige praktijk
Zorg
06-11-2019
Kelly A. Foks, Korné Jellema en Diederik W.J. Dippel

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
jelle de Kruijk
20-11-2019 22:53

LTSH protocol bij kwetsbare ouderen

Zoals opgemerkt in dit helder geschreven artikel komen steeds meer ouderen met hoofdletsel na een val naar de SEH van ziekenhuizen in Nederland. Juist bij deze groep is het van belang te beseffen dat beslisregels voor het vinden van intracraniele afwijkingen niet enkel zijn bedoeld voor het opsporen hiervan, maar dat het vinden van een dergelijke afwijking ook consequenties dient te hebben. Zo zal het aantonen van een intracraniële afwijking en daarop volgende klinische observatie bij een bewoner van een verpleeghuis over het algemeen niet resulteren in een interventie en/of verbetering van kwaliteit van leven, tenzij er anti-stolling wordt gebruikt die kan worden gecoupeerd bij een intracraniele bloeding. Bij het verder verbeteren van de beslisregels en de toepassing er van in de eerste lijn wil ik de hoop uitspreken dat bij verwijzing van een oudere en/of kwetsbare patient vooraf op individueel niveau wordt overwogen in hoeverre het verrichten van een CT en/of klinische opname bijdraagt aan het welzijn van de patient, en dat dus niet enkel 'het protocol' wordt gevolgd. 

Jelle de Kruijk, neuroloog, Tergooi ziekenhuis