Diagnose in beeld (359). Een 13-jarig meisje met claudicatio intermittens

Wat is de diagnose?
M. Dirven
W.B. Barendregt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:259-60
Abstract
Download PDF

Casus

Een 13-jarig meisje had sinds een paar maanden last van intermitterende pijn in haar rechter kuit, vooral bij fysieke inspanning. Lichamelijk onderzoek toonde afwezige pulsaties van de A. poplitea rechts en zwakke pulsaties aan enkel en voet. De enkel-armindex was links 1,16 en rechts 0,80, en daalde rechts naar 0,56 bij de looptest. MR-angiografie toonde een wat geslingerd verloop van de A. poplitea rechts, met een korte occlusie (figuur). Bij duplexonderzoek werd cystische mediadegeneratie niet waarschijnlijk geacht. Gezien de klachten en het vermoeden van inklemming (‘entrapment’) van de A. poplitea werd gekozen voor operatieve interventie. Peroperatief bleek de macroscopisch niet-afwijkende A. poplitea gevangen tussen de mediale condyl van het femur en een accessoire spierbundel van de mediale gastrocnemiuskop, die ver naar lateraal op de condyl aanhechtte. De arterie liep dus in een bocht en werd afgesnoerd bij extensie van het kniegewricht. Dit heet ‘popliteal artery entrapment syndrome type III’ (zie figuur b). Bij de ingreep werd de A. poplitea vrijgelegd door tenotomie van de additionele spierbundel. Postoperatief waren er krachtige pulsaties palpabel aan enkel- en voetarteriën. De claudicatieklachten waren bij poliklinische controle 6 weken later verdwenen. Tevens was de controlelooptest ongestoord met een enkel-armindex rechts van 1,31.

Diagnose

Inklemming van de A. poplitea (‘popliteal artery entrapment syndrome’) type III.

Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Algemene Heelkunde, Huispost C22, Postbus 9015, 6500 GS Nijmegen.

Hr.M.Dirven, coassistent; hr.dr.W.B.Barendregt, chirurg.

Contact hr.dr.W.B.Barendregt (wbbarendregt@cwz.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties