Dexamethason bij het acute herseninfarct en het spontane intracerebrale hematoom
Open

In het kort
30-09-1987
F.E. Posthumus Meyjes

Het nut van dexamethason ter bestrijding van hersenoedeem bij zowel primaire als secundaire hersentumoren is onomstreden. Dit geldt niet voor de behandeling van het oedeem dat in de eerste week na een acuut cerebrovasculair accident kan ontstaan.

Norris et al. hebben in een dubbelblind onderzoek 113 patiënten met een vers herseninfarct behandeld met in totaal 480 mg dexamethason in 12 dagen.1 Bij 7 van de 54 met dexamethason behandelde patiënten moest het gebruik van het middel wegens bijwerkingen gestaakt worden. Bij 6 van de 59 patiënten uit de placebo-groep gebeurde dit wegens vermoede bijwerkingen eveneens. Van de eerste groep overleden 13, van de tweede groep overleden 15 patiënten in de eerste 3 weken. De auteurs concluderen dan ook dat verder onderzoek naar het nut van steroïden bij het acute herseninfarct niet gerechtvaardigd lijkt.

Poungvarin et al. hebben 93 patiënten met een spontaan intracerebraal hematoom dubbelblind en gerandomiseerd behandeld met in totaal 150 mg dexamethason in 9 dagen.2 De patiënten werden ingedeeld in 3 groepen: 32 met een ‘Glasgow coma score’ (GCS) van 3-7, 25 met een GCS van 8-11 en 36 met een GCS van 12-14. De beoordeling geschiedde na 1 en na 3 weken. Na 1 week waren van de 46 met dexamethason behandelde patiënten 15 overleden en van de 47 patiënten uit de placebo-groep 21. Na 3 weken echter was het aantal overledenen in beide groepen gelijk, respectievelijk 22 en 21. Voor de patiënten met de laagste GCS waren de resultaten even slecht, voor die met een GCS van 8-11 en van 12-14 waren de resultaten beter voor de dexamethason- dan voor de placebo-groep na 7 dagen (p < 0,01). Daar staat tegenover dat in de dexamethason-groep 20 patiënten complicaties kregen (infecties, bloedingen in het maag-darmkanaal en diabetes mellitus), terwijl dit slechts bij 6 uit de placebo-groep werd gezien. De conclusie van deze auteurs is dan ook dat de mogelijke voordelen van dexamethason op de korte termijn bij de minder zwaar getroffen patiënten niet opwegen tegen de aanzienlijke nadelen.

Literatuur

  1. Norris JW, Hachinski V. High dose steroid treatment incerebral infarction. Br Med J 1986; 292:21-3.

  2. Poungvarin N, Bhoopat W, Viriyavejakul A, et al. Effectsof dexamethasone in primary supratentorial intracerebral hemorrhage. N Engl JMed 1987; 316: 1229-33.