Dementie in metaforen

Humaniora
15-05-2019
Agnieke W.T. Broos, Anke J.M. Oerlemans en Gert J. Olthuis

‘Dementie: groeiende ramp of afnemende epidemie?’ of ‘Deltaplan Dementie keert tij niet’. Zomaar wat koppen uit het NTvG van de afgelopen maanden. De oplettende lezer ontdekt er metaforen in. Onze taal staat bol van metaforen, taalconstructies waarmee we anderen iets uitleggen of pogen anderen te overtuigen. Bij een metafoor leggen we eigenschappen van een bepaald begrip op de eigenschappen van een ander begrip, zoals in de zin ‘het brein is een computer’.1

Auteursinformatie

Radboudumc, vakgroep Ethiek van de gezondheidszorg, Nijmegen: drs. A.W.T. Broos, coassistent; dr. A.J.M. Oerlemans en dr. G.J. Olthuis, medisch ethici.

Contact: A.W.T. Broos (awtbroos@gmail.com)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Agnieke W.T. BroosICMJE-formulier
Anke J.M. OerlemansICMJE-formulier
Gert J. OlthuisICMJE-formulier