Dementie in metaforen

Humaniora
15-05-2019
Agnieke W.T. Broos, Anke J.M. Oerlemans en Gert J. Olthuis

‘Dementie: groeiende ramp of afnemende epidemie?’ of ‘Deltaplan Dementie keert tij niet’. Zomaar wat koppen uit het NTvG van de afgelopen maanden. De oplettende lezer ontdekt er metaforen in. Onze taal staat bol van metaforen, taalconstructies waarmee we anderen iets uitleggen of pogen anderen te overtuigen. Bij een metafoor leggen we eigenschappen van een bepaald begrip op de eigenschappen van een ander begrip, zoals in de zin ‘het brein is een computer’.1

Aanvaard op 03-04-2019.
Gepubliceerd op 15-05-2019.
In print verschenen in week 21 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3324