Decompressiechirurgie bij subacromiaal pijnsyndroom*

Doen of laten? Een klinische richtlijn
Wetenschap in de praktijk
01-05-2019
Jako S. Burgers, Michel P.J. van den Bekerom en Rudolf W. Poolman
Aanvaard op 13-03-2019.
Gepubliceerd op 01-05-2019.
In print verschenen in week 18 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3945

*Dit artikel is een samenvatting van een Rapid Recommendation die eerder in BMJ werd gepubliceerd (2019;364:l294) met als titel ‘Subacromial decompression surgery for adults with shoulder pain: a clinical practice guideline’. Afgedrukt met toestemming.