De 'warning leak'
Open

Klinische les
29-04-1986
J.W.F. Beks
Aanvaard op 20-01-1986.
Gepubliceerd op 29-04-1986.
In print verschenen in week 17 1986.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:761-2