De waarde van toezicht en van behandeling in de verloskunde

Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1014-5