De waarde van een astma-adviespolikliniek*

Een effectieve service voor patiënt én huisarts
Onderzoek
03-07-2018
Ruby M.E. Gillis, Walter van Litsenburg, Roland H.H. van Balkom, Jean W. Muris en Frank W.J.M. Smeenk
Aanvaard op 05-02-2018.
Gepubliceerd op 03-07-2018.
In print verschenen in week 27 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2424

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Primary Care Respiratory Medicine ( 2017;27:35) met als titel ‘The contribution of an asthma diagnostic consultation service in obtaining an accurate asthma diagnosis for primary care patients: results of a real-life study’. Afgedrukt met toestemming.