De waarde van een astma-adviespolikliniek*

Een effectieve service voor patiënt én huisarts
Onderzoek
03-07-2018
Ruby M.E. Gillis, Walter van Litsenburg, Roland H.H. van Balkom, Jean W. Muris en Frank W.J.M. Smeenk

Samenvatting

Doel

Het evalueren van het effect van een astma-adviespolikliniek (ADP) als service voor huisartsen.

Opzet

Retrospectieve studie.

Methode

Alle 659 patiënten die in de periode mei 2011-augustus 2015 door de huisarts waren verwezen naar de ADP in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en bij wie de huisarts de diagnose ‘astma’ vermoedde, werden geïncludeerd in deze studie. Op de ADP werd een anamnese afgenomen en lichamelijk onderzoek en histamineprovocatietest verricht. Indien noodzakelijk werd er aanvullend onderzoek verricht. Op grond van de bevindingen werd het medicamenteuze beleid bijgesteld. Wij evalueerden de overeenstemming tussen de werkdiagnose van de huisarts en de diagnose die was gesteld door de ADP en welke consequenties dit had voor de medicamenteuze behandeling.

Resultaten

Bij 52% (n = 340) van alle patiënten werd de diagnose ‘astma’ uitgesloten en bij 42% (n = 275) werd de diagnose ‘astma’ bevestigd. De aangepaste diagnose resulteerde bij meer dan de helft van alle patiënten in een verandering van de medicatie. Het ‘one-stop-shop’-principe van de ADP werd bereikt bij 53% van alle patiënten.

Conclusie

Een ADP is een effectieve ondersteuning voor huisartsen bij de astmadiagnostiek. Dit kan het probleem van over- en onderdiagnose verminderen en daarmee leiden tot betere behandelstrategieën voor de patiënt.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing