De voorgestelde maatregelen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar aanleiding van de dood van Sylvia Millecam en haar behandeling door alternatieve genezers
Open

Humaniora
31-03-2004
F.S.A.M. van Dam

Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid heeft naar aanleiding van de ziekte en de behandeling van de comédienne Sylvia Millecam, die na een zoektocht langs alternatieve behandelaars aan de gevolgen van een onbehandeld mammacarcinoom stierf, maatregelen voorgesteld om herhaling van dergelijk tekortschieten van de geleverde zorg te voorkomen. Die bestaan uit een registratieplicht voor alternatieve behandelaars, het voorbehouden van diagnostiek aan reguliere artsen, de plicht om mee te werken aan de voor de patiënt best mogelijke behandeling, onderlinge informatie-uitwisseling door alternatieve en reguliere behandelaars en een verplicht protocol met betrekking tot de behandelovereenkomst met de patiënt, indien van de reguliere weg wordt afgeweken. Het is de vraag hoe haalbaar deze maatregelen zijn. Een positief punt van het rapport is de aandacht voor het tekortschieten van zorg in het alternatieve circuit en de afschrikwekkende werking van de casuïstiek.