De uitoefening der geneeskunst overgelaten aan de vrije concurrentie. Een woord over de gelijkstelling der Geneeskunst met alle andere vrije vakken van Kunst, Handel en Nijverheid

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1858;2:267-8