De troponinebepaling op een Eerste Harthulp: vooral ter uitsluiting van ernstig cardiaal risico
Open

Onderzoek
04-03-2003
M.B. Nienhuis, A.W.J. van 't Hof, K. Miedema en F. Zijlstra