De troponinebepaling op een Eerste Harthulp: vooral ter uitsluiting van ernstig cardiaal risico
Open

Onderzoek
04-03-2003
M.B. Nienhuis, A.W.J. van 't Hof, K. Miedema en F. Zijlstra

Auteursinformatie

Isala Klinieken, locatie Weezenlanden, afd. Cardiologie, Groot Wezenland 20, 8011 JW Zwolle.
M.B.Nienhuis, assistent-geneeskundige; dr.A.W.J.van ’t Hof en prof. dr.F.Zijlstra, cardiologen; dr.K.Miedema, klinisch chemicus.
Correspondentieadres: mw.V.Derks (v.derks@diagram-zwolle.nl).