De troponinebepaling op een Eerste Harthulp: vooral ter uitsluiting van ernstig cardiaal risico
Open

Onderzoek
04-03-2003
M.B. Nienhuis, A.W.J. van 't Hof, K. Miedema en F. Zijlstra
Aanvaard op 09-09-2002.
Gepubliceerd op 04-03-2003.
In print verschenen in week 9 2003.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:395-9