De totaleknieprothese; van indicatie tot complicatie
Open

Stand van zaken
16-09-1998
K.J. Hamelynck
Aanvaard op 27-05-1998.
Gepubliceerd op 16-09-1998.
In print verschenen in week 37 1998.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2030-4