De Student-t-toets is een biertoets

Perspectief
Jochen Cals
Bjorn Winkens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3204
Abstract

Samenvatting

De Student-t-toets is een van de meest gebruikte statistische toetsen en deze werd ontwikkeld door een bierbrouwer. De Ierse Guinness-brouwerij rekruteerde vanaf 1900 wetenschappers als bierbrouwers om met wetenschappelijke technieken grotere hoeveelheden bier te kunnen brouwen met steeds dezelfde kwaliteit. Een van die brouwers was wiskundige en scheikundige William Sealy Gosset (1876-1937). Hij ontwikkelde statistische technieken voor kleine steekproeven. De techniek van Gosset met de daarbij behorende t-verdeling stelde Guinness in staat om onderbouwde beslissingen te nemen over welke grondstoffen geschikt waren om steeds hoogwaardig bier met dezelfde smaak te maken. Gosset wilde zijn resultaten publiceren, maar Guinness was bang dat de voorsprong van zijn bedrijf op de concurrentie daarmee gevaar liep. Uiteindelijk kwamen ze tot een compromis. Gosset mocht zijn bevindingen publiceren, maar dan onder een pseudoniem: Student. De Student-t-verdeling is nog altijd een van de fundamenten van de hedendaagse statistiek.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht. Vakgroep Huisartsgeneeskunde: prof.dr. J. Cals, huisarts. Vakgroep Methodologie en Statistiek: dr. B. Winkens, statisticus en methodoloog.

Contact J. Cals (j.cals@maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jochen Cals ICMJE-formulier
Bjorn Winkens ICMJE-formulier
Jochen Cals

Ook interessant

Reacties