De rol van macrofagen bij experimentele allergische encefalomyelitis

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:529

Het is mogelijk om bij ratten een allergische encefalomyelitis te veroorzaken, een ziektebeeld dat overeenkomsten vertoont met multiple sclerose bij de mens. Daarbij vormen zich perivasculaire ontstekingsinfiltraten, maar ook zijn veranderingen aangetoond in de macrofagen die zich bevinden in het centrale zenuwstelsel. Zo vonden Polfliet et al. dat op de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties