De rekening van roken

Stand van zaken
08-02-2017
Johan J. Polder, Paul F. van Gils, Lucy Kok, Reinskje Talhout en Talitha L. Feenstra
  • Recent hebben 2 maatschappelijke kosten-batenanalyses de kosten van roken en de kosteneffectiviteit van rookpreventie in kaart gebracht.
  • Roken kost de Nederlandse samenleving 33 miljard euro per jaar.
  • Voor het grootste deel betreft dit de geldelijke waardering van gezondheidsverliezen; dit zijn ‘zachte’ euro’s die niet opnieuw uitgegeven kunnen worden.
  • In ‘harde’ euro’s ontlopen de kosten en baten elkaar niet veel, waardoor er geen duidelijke business-case voor antirookbeleid is.
  • De grootste winsten van tabaksontmoediging zijn gezondheidswinst voor mensen en productiviteitswinst voor het bedrijfsleven. Maar die winsten zijn niet gemakkelijk te realiseren, omdat ook in de gunstigste scenario’s het aantal rokers maar langzaam daalt.
  • Accijnzen hebben de beste papieren om het roken tegen te gaan. De winst van antirookbeleid bestaat daarom vooral uit accijnsinkomsten voor de overheid.
  • Krachtig beleid is nodig om deze accijnswinst om te zetten in gezondheidswinst.