De reductie der beklemde breuken door middel van de pulverisatie van aether

Onderzoek
Hegge Zijnen, B.G. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1869;13:263