De oorthermometer: geen goede vervanger van de rectale thermometer
Open

Onderzoek
23-09-1998
M. van Berkel, M.C. Jooren, A. Timmermans en E.A. van der Velde

Auteursinformatie

Stichting Zorginstellingen Gorinchem, Beatrix Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem.
M.van Berkel, internist; mw.M.C.Jooren en mw.A.Timmermans, verpleegkundigen.
Rijksuniversiteit, afd. Medische Statistiek, Leiden.
Drs.E.A.van der Velde, statisticus.
Correspondentieadres: M.van Berkel.