De 'ongevallen van het dagelijksch leven' in de arbeidersverzekering

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1914;58:913-4