De NHG-Standaard ‘Traumatische knieproblemen’ (eerste herziening): samenvatting
Open

Richtlijnen
01-12-2010
L. Willem Draijer, Janneke N. Belo, Hans F. Berg, Roeland M.M. Geijer en A.N. Lex Goudswaard
  • De meeste traumatische knieproblemen hebben een gunstige prognose en kunnen door de huisarts worden behandeld.

  • Voor het beleid zijn het klachtenbeloop en de functiebeperkingen van de knie van grotere waarde dan bevindingen van lichamelijk onderzoek. De toegevoegde waarde van verwijzing door de huisarts voor MRI staat nog niet vast.

  • Redenen om de patiënt direct te verwijzen, zijn: kniefractuur, slotstand van de knie en patellaluxatie met ernstige klachten.