De Nederlandse poliomyelitisepidemie 1992/'93; invaliditeit en revalidatie
Open

Onderzoek
02-06-1996
F.W.A. van Asbeck

Auteursinformatie

Revalidatiecentrum ‘De Hoogstraat’, Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht.
Dr.F.W.A.van Asbeck, revalidatiearts.