De Nederlandse multidisciplinaire richtlijn ‘Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten en somatoforme stoornissen’
Open

Richtlijnen
16-03-2011
Christina M. van der Feltz-Cornelis, Jan A. Swinkels, A.H. (Nettie) Blankenstein, Rob Hoedeman en Emile J.W. Keuter

De Nederlandse multidisciplinaire richtlijn ‘Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) en somatoforme stoornissen’ beveelt een benadering aan met ziektemanagement gebaseerd op 3 hoofdlijnen: (a) het hanteren van patiëntprofielen, waarbij het risico op iatrogene schade en chroniciteit wordt ingeschat; (b) het hanteren van een ‘stepped care’-benadering, waarbij de patiënt instapt op een niveau passend bij diens profiel; en (c) het optreden van de huisarts, en in ernstige gevallen van de medisch specialist of psychiater, als casemanager die de zorgconsumptie kanaliseert. Patiënten met het zogenoemde lichte profiel dienen behandeld te worden door de huisarts met een tweesporenbeleid en psycho-educatie. Bij het matig ernstige profiel compliceert gelijktijdige depressie, angststoornis of lichamelijke ziekte het beeld; bij behandeling daarvan is de prognose gunstig. Het ernstige profiel betreft patiënten met een somatoforme stoornis van lange duur, die al medische ingrepen hebben ondergaan en verstoorde behandelrelaties hebben. Bij hen staat beperken van iatrogene schade op de voorgrond. Implementatie van deze richtlijn vereist het toegankelijk maken van zorg voor deze patiënten.