De multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van mensen met een whiplash associated disorder I of II’
Open

Richtlijnen
12-01-2009
Emile J.W. Keuter, Jan M. Minderhoud, Arianne P.Verhagen, Mirjam Valk en C.J.G.M. (Kitty) Rosenbrand

Er is een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld voor de opvang en behandeling van patiënten met whiplash, dit in verband met de gevolgen van whiplash voor de gezondheidszorg en de sociale verzekeringen. Deze richtlijn beperkt zich tot de ongecompliceerde whiplash, die wordt gedefinieerd als plotselinge acceleratie en decelaratie van de schedel waarbij krachten worden uitgeoefend op de nek zonder dat er neurologische complicaties of fracturen optreden. Bij whiplashpatiënten die niet alert zijn, die pijn in de nek hebben, bij wie de bewegingen van de nek beperkt zijn of bij wie er drukpijn is op de wervels moet men een röntgenfoto van de cervicale wervelkolom maken om een fractuur uit te sluiten. Als men complicaties na een whiplashongeval heeft uitgesloten, is actieve oefentherapie van de nek de juiste behandeling. De patiënt moet hiermee zo snel mogelijk beginnen. Na een ongecompliceerd whiplashongeval zijn rust en immobilisatie ongewenst.