De Mexicaanse griep: reacties van het publiek op de berichtgeving, gemeten met een internetpanel
Open

Onderzoek
05-06-2009
Marloes Bults en Desirée J.M.A. Beaujean

Auteursinformatie

GGD Rotterdam-Rijnmond.

Drs. M. Bults, onderzoeker infectieziektebestrijding.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Drs. D.J.M.A. Beaujean, gezondheidswetenschapper.

Contactpersoon: drs. M. Bults (bultsm@ggd.rotterdam.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 mei 2009