De mannen tegen de vrouwen
Open

Commentaar
07-10-2020
Pieter van Eijsden

Elders in dit tijdschrift laat Frank Wolters zien in welke mate gepromoveerde medisch specialisten betrokken blijven bij wetenschappelijk onderzoek. Als bijvangst kan hij ook iets zeggen over de carrièretrajecten van mannelijke en vrouwelijke specialisten. Hiervoor geldt het motto van dr. Warren Farrell: ‘When one sex wins, both sexes loose’.

Aanvaard op 10-09-2020.
Gepubliceerd op 07-10-2020.
In print verschenen in week 41 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5496