De kleren maken de dokter
Open

Meer vertrouwen in netter geklede huisarts
Onderzoek
22-12-2010
Janwillem W.H. Kocks, Yvonne Lisman-van Leeuwen en P.G.J. (Ine) Berkelmans

Doel

Het onderzoeken van de invloed van kledingsstijl van de huisarts op de mate van vertrouwen van patiënten in deze huisarts; is ijdelheid een functionele eigenschap voor huisartsen?

Opzet

Experimenteel vergelijkend onderzoek.

Methode

4 modellen die 4 verschillende typen huisartsen representeerden, namelijk de oudere en jongere mannelijke en de oudere en jongere vrouwelijke huisarts, werden ieder in 4 kledingstijlen (zakelijke, formele, semiformele en vrijetijdskleding) gefotografeerd. Deze foto’s werden aan proefpersonen getoond met de vraag ‘Hoeveel vertrouwen heeft u in deze dokter?’. De mate van vertrouwen werd gescoord op een numerieke schaal van 0 (geen vertrouwen) tot 10 (volledig vertrouwen). Er waren 2 groepen beoordelaars: patiënten ≥ 65 jaar en professionals die bij een symposium aanwezig waren.

Resultaten

De kledingsstijl had een significante invloed op de mate van vertrouwen in de oudere en jongere mannelijke huisarts en in de jongere vrouwelijke huisarts. De beoordeling door de oudere patiënten (n = 116) verschilde significant van de beoordeling door de professionals (n = 59). De professionals hadden een uitgesprokener beoordeling van de kledingstijl dan de patiënten. Zakelijke tot formele kleding wekte over het algemeen meer vertrouwen op dan vrijetijdskleding.

Conclusie

De kledingstijl van de huisarts was van invloed op het vertrouwen dat patiënten op het eerste gezicht in de huisarts stellen. IJdelheid lijkt dus een functionele eigenschap voor huisartsen te zijn.