De kleren maken de dokter
Open

Meer vertrouwen in netter geklede huisarts
Onderzoek
22-12-2010
Janwillem W.H. Kocks, Yvonne Lisman-van Leeuwen en P.G.J. (Ine) Berkelmans

Reacties (1)

Hendrik van de Meerendonk
30-12-2010 18:30

De kleren maken de dokter

Bij de gestelde conclusie van de auteurs van het artikel “de kleren maken de dokter” wil ik graag een paar kanttekeningen plaatsen.
Ten eerste is de uitspraak dat “ijdelheid” een functionele eigenschap kan zijn voor de dokter. Allereerst heeft de term “ijdelheid” een negatieve bijklank en wordt in het Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands ‘van Dale’ omschreven als “pronkzucht” of “verwaandheid”. Ik kan me niet voorstellen dat dit de positieve eigenschap is die de auteurs voor ogen hebben. Misschien is het beter te spreken over een wel of niet verzorgd uiterlijk dat zijn uitstraling zal hebben naar de patiënt in de spreekkamer waarbij in verschillende kledingstijlen de indruk goed zal kunnen zijn.
Ten tweede kan opgemerkt worden dat er wel verschil is in het cijfer dat patiënten geven aan de kledingskeuze van de dokter maar dat deze maar gering is. Is hier wel sprake van een klinisch relevant verschil? Daarbij zou ik graag nog een indruk willen krijgen van de afkomst van de geselecteerde patiëntengroep. Mijn gedachte is dat er een verschil zou kunnen zijn waarop patiënten uit een plattelandsgemeente in vergelijking met een stadsgemeente of agglomeratie met financieel welgestelden reageren op uiterlijk.
Ten derde wordt geponeerd dat professionals beter kunnen inschatten dat kleding van invloed is op het vertrouwen van de patiënt in de dokter. De grafieken van de onderzoekers laten zelf zien dat dit niet klopt: voor de gemiddelde patiënt uit het gebruikte cohort maakt het veel minder uit dan voor de professional. Het zegt meer iets over de mening van medici en hun eigen voorkeuren dan over de waarheid die het pretendeert in zich te dragen. Overigens lijken de professionals globaal gezien minder vertrouwen te tonen in hun beroepsgenoten dan de patiënten. 

Hendrik van den Meerendonk, aios Interne, Isala