De juiste instelling in borstkankerscreening*

Positionering van de mamma door nieuwe en ervaren mammografielaboranten
Onderzoek
22-10-2015
Cary van Landsveld-Verhoeven, Gerard J. den Heeten, Johanna M.H. Timmers en Mireille J.M. Broeders

Doel

Het vergelijken van de positioneringskwaliteit van mammogrammen gemaakt door nieuwe en ervaren beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’ers) in het Nederlandse Bevolkingsonderzoek Borstkanker.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Methode

Nieuwe MBB’ers dienen een opleidingsprogramma met goed gevolg af te ronden voordat zij in de screeningspraktijk mogen werken. Deze opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en wordt afgesloten met een praktijkexamen en de beoordeling van een portfolio. Daarnaast kent het screeningsprogramma een uitgebreid kwaliteitssysteem waarbij een organisatorische eenheid 3-jaarlijks wordt gevisiteerd. Tijdens de visitatie worden mammogrammen, gemaakt door ervaren MBB’ers van de gevisiteerde eenheid, beoordeeld op criteria die de positionering van de mamma betreffen. In deze retrospectieve studie werden 13.520 portfolio-beelden – gemaakt door nieuwe MBB’ers – en 14.896 visitatie-beelden – gemaakt door ervaren MBB’ers – beoordeeld op vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria zoals de afbeelding van de M. pectoralis.

Resultaten

De kwaliteit van de mammapositionering door nieuwe MMB’ers was significant beter dan die door ervaren MBB’ers (97 vs. 86% adequate opnamen in craniocaudale richting (p < 0,01) en 92 vs. 84% adequate opnamen in mediolateraal-oblique richting (p < 0,01)). Nieuwe MBB’ers scoorden beter op de meeste criteria voor craniocaudale opnamen, maar hadden meer moeite met bijvoorbeeld het afbeelden van de borst-buikovergang bij opnamen in mediolateraal-oblique richting dan ervaren MBB’ers. Overal het geheel genomen waren mammogrammen door nieuwe MBB’ers vaker adequaat omdat zij minder ernstige fouten maakten.

Conclusie

Nieuwe MBB’ers toonden een kwalitatief betere positioneringstechniek dan ervaren MBB’ers. Dit laat de noodzaak zien van continue monitoring en feedback in het Bevolkingsonderzoek Borstkanker om de kwaliteit van de screeningsmammografie hoog te houden.