De juiste instelling in borstkankerscreening*

Positionering van de mamma door nieuwe en ervaren mammografielaboranten
Onderzoek
22-10-2015
Cary van Landsveld-Verhoeven, Gerard J. den Heeten, Johanna M.H. Timmers en Mireille J.M. Broeders

Leerpunten

  • Nieuwe MBB’ers maken screeningsmammogrammen met een betere positionering van de mamma dan ervaren MBB’ers.
  • Nieuwe MBB’ers maken minder ernstige fouten in de positionering van de mamma dan ervaren MBB’ers, waardoor de opnamen vaker als adequaat worden beoordeeld.
  • Het is belangrijk om een systeem van continue monitoring en feedback op de positioneringskwaliteit van de mammografie te introduceren in het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.