De invloed van tuberculine op het convulsieve tijdperk van kinkhoest

Onderzoek
Wijmer-van Beusichem, H.L.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:556