De invloed van organisch en anorganisch jodium op larven

Onderzoek
Koopman, J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:1182-3