De invloed van coronamaatregelen op het aantal behandelde letsels op de SEH

Onderzoek
19-04-2021
Inge M. Krul, Martien J.M. Panneman, Hidde Toet, Christine Stam en Birgitte M. Blatter

Samenvatting

Doel

Inzicht verkrijgen in de invloed van de coronamaatregelen en de daarmee gepaard gaande veranderingen in activiteiten op het aantal behandelde, ernstige letsels op de Spoedeisende Hulp (SEH).

Opzet

Retrospectief observationeel onderzoek.

Methode

Met gegevens uit het Letsel Informatie Systeem (LIS) vergeleken wij prevalenties van SEH-bezoeken in de periode van lockdown (16 maart-10 mei 2020) met dezelfde periode in 2019. Dit deden wij ook voor een periode van versoepelde maatregelen (11 mei-5 juli 2020), en voor de periode van versoepeling versus lockdown. Om een mogelijk effect van het mijden van SEH-zorg uit te sluiten, voerden wij de analyses uit op SEH-bezoeken vanwege ernstig letsel.

Resultaten

De prevalentie van SEH-bezoeken vanwege ernstig letsel lag tijdens de periode van lockdown 27% lager dan in dezelfde periode in 2019 (6755 vs. 4902, p < 0,05). Deze afname werd bij alle typen ongevallen en alle leeftijdsgroepen gezien, maar was het grootst bij sportblessures (-53%) en onder 10-19-jarigen (-55%). Daartegenover stond een stijging van het aantal ernstige letsels door doe-het-zelven (+31%) en blessures door skeeleren of skaten (+233%). Onder 0-11-jarigen steeg het aantal ongevallen met een trampoline (+68%). In de periode van versoepeling steeg het aantal SEH-bezoeken met 19% ten opzichte van de periode van lockdown, maar het aantal lag 11% lager dan in dezelfde periode in 2019.

Conclusie

De veranderingen in activiteiten door de coronamaatregelen hebben geleid tot veranderingen in het aantal behandelde, ernstige letsels op de SEH. De variaties tijdens de perioden van lockdown en versoepeling lijken vooral samen te vallen met de mate van sport- en verkeersdeelname, verblijf in en om het huis en vrijetijdsbesteding.