De giftige groene knolamaniet

Leverfalen na ingestie van amatoxinen bevattende paddenstoelen
Casuïstiek
25-09-2020
Suzanne A.V. van Asten, Tina D. van Hemel-Rintjap, Dylan W. de Lange, Henneke N. Mulder-Spijkerboer en Ed J. Kuijper
Aanvaard op 02-01-2020.
Gepubliceerd op 25-09-2020.
In print verschenen in week 47 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4558