De erfelijkheid van obsessieve-compulsieve stoornissen
Open

Stand van zaken
04-11-2003
D.A.J.P. Denys en D.C. Cath

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen, afd. Psychiatrie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.
Dr.D.A.J.P.Denys, psychiater.
VU Medisch Centrum, GGZ Buitenamstel en Vakgroep Psychiatrie, Amsterdam.
Mw.dr.D.C.Cath, psychiater.
Correspondentieadres: dr.D.A.J.P.Denys (d.a.j.p.denys@azu.nl).