De dood en de popmusicus
Open

Stand van zaken
20-12-2011
Peter W. de Leeuw

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Maastricht, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht.

Prof. dr. P.W. de Leeuw, internist (p.deleeuw@maastrichtuniversity.nl).

Verantwoording

Leo Blokhuis was zo goed mij opmerkzaam te maken op het boek van Simmonds.
Belangenconflict: P. de Leeuw is hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 november 2011