De dokter en zijn zonden
Open

Dokter, waarom doet u dat nou?
Recht
22-12-2010
W.G. (Trudeke) Sillevis Smitt en J.H. (Henk) Sillevis Smitt

Reacties (1)

Henk Sillevis Smit
03-02-2011 17:36

De dokter en zijn zonden (naschrift auteurs)

Naschrift:
In "De dokter en zijn zonden"   gaven we een voorbeeld van Invidia (afgunst). Daarin staat  dat degenen die ontdekten dat, in Nederland zeldzame, lymphogranuloma-venereum-infecties toenamen, hun vondst geheim hielden ter wille van scoren in een wetenschappelijk tijdschrift . Bij het schrijven van het artikel hebben we ons gebaseerd op een publicatie in Science (1).  Inmiddels is ons gebleken dat deze gang van zaken niet wordt gestaafd door de uitspraak van het Regionaal Medisch Tuchtcollege  te Den Haag, zoals gemeld in Medisch Contact (2). Uit de uitspraak van het college van 14 november 2006 blijkt dat er weliswaar te laat gemeld is bij de GGD, maar dat er geen sprake was van het laten prevaleren van de wens tot publicatie boven het belang van de volksgezondheid .
 
J Henk Sillevis Smitt
 
referenties
1 Enserink M. Doctors pay a high price for priority. Science 2005;307:1848-9.
2 Crul VM, Rijksen WP. Medisch Contact 2007;62:160-2.