De DNW

Leonie Fassaert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:B1252

Leonie Fassaert is anios chirurgie in het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Hier is zij haar loopbaan als arts begonnen. Beter gezegd als anios, de positie onderaan de ladder. Zij schrijft er 4 weekboeken over (l.fassaert@antoniusziekenhuis.nl).

De DNW: Dagdienst Nieuwegein Weekend. Die afkorting, gevreesd door jonge assistenten en allerminst favoriet bij oudere. Een dienst van rennen zonder stil te staan, een eindeloos rinkelende diensttelefoon, jaloezie wegens de step van de laborante en een haat-liefdeverhouding met de tijd.

Ongetwijfeld heeft ieder ziekenhuis een dienst waarvoor de dienstdoende assistent zich liever omdraait in bed dan vol goede moed naar het ziekenhuis te fietsen. Bij ons is dat de DNW. De dienst waarvoor je niet ingewerkt wordt, waarvan je aanvankelijk eigenlijk helemaal geen idee hebt wat je nou precies moet doen en vooral de dienst waar geen einde aan…

De step

Ook interessant

Reacties

Dit grappig geschreven relaas over de ervaringen van een anios tijdens weekenddagdienst chirurgie in het Antoniusziekenhuis Nieuwegein (DNW) verontrust door de serieuze ondertoon en roept de volgende vragen op:

• Is het werkelijk zo dat een arts-assistent niet wordt ingewerkt voor de dienst?

• Hoe is het geregeld met de supervisie door stafleden bij het visite lopen op zaterdag?

• Wordt de arts-assistent wel voldoende rustmomenten gegund?

Ik hoop dat Leonie Fassaert deze punten bespreekt met haar collegae en stafleden zodat verbeteringen kunnen worden ingevoerd. Als zij hierbij onvoldoende respons krijgt dan is er een taak voor de centrale opleidingscommissie of de vertrouwenspersoon van het  Antoniusziekenhuis.

Mochten de DNW-problemen niet goed worden opgelost dan kan de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), door elke betrokkene, laagdrempelig worden benaderd, via telefoon of e-mail.

Want alhoewel de RGS toezicht houdt op de kwaliteit van medische vervolgopleidingen, waarbij de aios centraal staan, is zij niet ongevoelig voor een hartenkreet van een anios.

Jos Lips, secretaris RGS - KNMG