De depressie-epidemie; voldoet het economisch perspectief?
Open

Ter discussie
24-06-2009
Christina M. van der Feltz-Cornelis

Auteursinformatie

Trimbos-instituut, programma Diagnostiek en Behandeling, Utrecht.

Dr. C.M. van der Feltz-Cornelis, psychiater en epidemioloog (tevens: VU Medisch Centrum, Instituut voor Extramuraal Geneeskundige Onderzoek en afd. Psychiatrie, Amsterdam) (cfeltz@trimbos.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 april 2009