De COVID-19-epidemie: indammen en afvlakken

Bestrijdingsmaatregelen tegen piekbelasting in de zorg
Organisatie van zorg
09-03-2020
Jacco Wallinga, Jantien A. Backer, Don Klinkenberg, Albert Jan van Hoek, Susan J.M. Hahné, Wim van der Hoek en Susan van den Hof

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Infectieziektebestrijding, afd. Epidemiologie en Surveillance, Bilthoeven: prof.dr. J. Wallinga, onderzoeker (tevens: LUMC, afd. Biomedical Data Sciences, Leiden); dr. J.A. Backer, onderzoeker; D. Klinkenberg, onderzoeker; dr. A.J. van Hoek, onderzoeker; dr. S.J.M. Hahné, onderzoeker; dr. W. van der Hoek, onderzoeker en dr. S. van den Hof, onderzoeker.

Contact: prof.dr. J. Wallinga (jacco.wallinga@rivm.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Jacco WallingaICMJE-formulier
Jantien A. BackerICMJE-formulier
Don KlinkenbergICMJE-formulier
Albert Jan van HoekICMJE-formulier
Susan J.M. HahnéICMJE-formulier
Wim van der HoekICMJE-formulier
Susan van den HofICMJE-formulier