De COVID-19-epidemie: indammen en afvlakken

Bestrijdingsmaatregelen tegen piekbelasting in de zorg
Organisatie van zorg
09-03-2020
Jacco Wallinga, Jantien A. Backer, Don Klinkenberg, Albert Jan van Hoek, Susan J.M. Hahné, Wim van der Hoek en Susan van den Hof
Aanvaard op 09-03-2020.
Gepubliceerd op 09-03-2020.
In print verschenen in week 13 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4961