De burger als klager in het tuchtrecht voor de gezondheidszorg
Open

weinig klachten, mogelijk door geringe kennis van tuchtrechtsysteem
Onderzoek
24-09-2009
Erik Hout, Roland Friele en Johan Legemaate

Auteursinformatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Kenniscentrum, afdeling Onderzoek en Innovatie, Utrecht.

Dr.ir. F.A.G. Hout, huishoud- en consumentenwetenschapper.

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), Onderzoeksafdeling/Kenniscentrum, Utrecht.

Prof.dr.ir. R.D. Friele, (tevens: Universiteit van Tilburg, faculteit der Sociale Wetenschappen, Wetenschappelijk centrum voor transformatie in zorg en welzijn (Tranzo), Tilburg).

VU Medisch Centrum, EMGO+, Amsterdam.

Prof.mr. J. Legemaate, jurist (tevens: Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Amsterdam en KNMG, afdeling Beleid en Advisering, Utrecht).

Contactpersoon: dr.ir. F.A.G. Hout (fa.hout@igz.nl).

Verantwoording

De data zijn verzameld door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiƫle ondersteuning: geen gemeld
Aanvaard op 10 juli 2009