De bloedveiligheid in Nederland

Preventie van infecties die via bloed kunnen worden overgedragen
Stand van zaken
27-01-2020
Fikreta Danovic, Ryanne W. Lieshout-Krikke, M.W.W. (Rianne) Koopman en Marian G.J. van Kraaij

Auteursinformatie

Sanquin, Amsterdam. Bloedbank, Unit Transfusiegeneeskunde: drs. F. Danovic, transfusiearts; dr. M.M.W. Koopman, internist; dr. M.G.J. van Kraaij, hematoloog-transfusiespecialist. Concernstaf, Medische Zaken: dr. R.W. Lieshout-Krikke, arts Maatschappij en Gezondheid.

Contact: F. Danovic (f.danovic@sanquin.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Fikreta DanovicICMJE-formulier
Ryanne W. Lieshout-KrikkeICMJE-formulier
M.W.W. (Rianne) KoopmanICMJE-formulier
Marian G.J. van KraaijICMJE-formulier