De betekenis van ingezonden brieven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1997/'98
Open

Onderzoek
18-03-2001
S. Mahesh, M. Kabos, H.C. Walvoort en A.J.P.M. Overbeke
Aanvaard op 07-12-2000.
Gepubliceerd op 18-03-2001.
In print verschenen in week 11 2001.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:531-5