De bestrijding van een vermeende epidemie met meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) in een verpleeghuis
Open

Onderzoek
13-05-1999
C.J.P.A. Hoebe
Aanvaard op 07-01-1999.
Gepubliceerd op 13-05-1999.
In print verschenen in week 19 1999.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:994-7